10th National Chess Championship


Standing: H.Nilaoli, Y.Prathibha. Sitting: Sundararajan Kidambi, J.E.Kavitha, P.Mahesh Chandran, Prathamesh Mokal. Top three in each section.
 

April 5-15, 2000 held at Jamshedpur

Final Standings Under-18 Girls

  1. J.E.Kavitha       TN      7    31.5
  2. Y.Prathibha       TN      6.5  36.5
  3. H.Nilavoli        CAPA    6.5  35
  4. Baisakhi Das      WB      6    31
  5. Anuradha Beniwas  Har     6    30.5
  6. N.Sandhya         Ker     6    29.5
  7. C.V.Rajalakshmi   TN      5.5  32.5
  8. B.Latha           TN      5.5  27
  9. Malwika Singh     BIH     5.5  26.5
 10. R.Mahima          TN      5.5  26.5
 11. Saheli lNath      WB      5.5  29
 12. K.Prajeesha       KER     5    28.5
 13. M.Priyadarshini   TN      5    28
 14. Ananya Sarkar     WB      5    25
 15. Suprya Magi       WB      5    20.5
 16. Alka Das          BIH     5    20
 17. Pooja Rathod      MP      4.5  27.5
 18. Aradha Padhiary   ORI     4.5  26.5
 19. N.Vinothana       AP      4.5  23.5
 20. Priya             BIH     4    23
 21. M.Rajdarshni      T.NG    4    22
 22. Neha Jayaswal     BIH     4    21.5
 23. H.Isaiamudhu      TN      4    20
 24. Ranteeta Krishna  BIH     4    19
 25.M.Akila            TN      4    17.5
 26.Mugdhaa Dolas      NCA     3.5  18
 27. K.Vaishanavi      BIH     3.5  16.5
 28. E.A.Aarthlakshmi  CHRO    3.5  15.5
 29. Nirmali Sharma    ASSAM   3.5  13
 30. Sajina Yasmin     ASSAM   3    16.5
 31. P.Patvi           A.P     3    15
 32. Ekta Priya        ORI     2.5  10.5
 33. Khooshboo Bari    BIH     2    6
 34. Lalitha R.        CHRO    0.5  3